Quạt Cắt Gió MECI

  • Quạt sử dụng hai động cơ
  • Có một cánh điều hướng gió
  • Điệp áp 220V/50Hz
  • Chiều cao áp dụng <3,8m
  • Chiều dài thân quạt: 1000mm, 1200mm, 1800mm, 2000mm

Đèn Diệt Côn Trùng

Các mã đèn diệt côn trùng hiện MECI đang cung cấp:

STTMã đènPhạm vi tác dụng
1DS-D616m2
2DS-DU1550m2
3DS-D15275m2
4DS-D152i75m2
5DS-D152G75m2
6DS-D202i100m2
7DS-D202100m2